Uppsatstävling för gymnasieungdomar, ett politikerinitiativ från S

Under 2021 uppmärksammades demokratins 100-årsjubiléum, och det med rätta, bland annat satte Nacka kommun upp en utställning som var framtagen av riksdagen med anledning av jubiléet. 
 
Brita Nyman (S) lämnade på temat “allmän rösträtt 100 år” in ett politikerinitiativ som föreslog en uppsatstävling för gymnasieungdomar med detta tema. Hon såg att en uppsatstävling var ett positivt inslag i firandet av demokratin.  
 
Avsikten med tävlingen var att gymnasisterna skulle tänka kring hur de vill att Nacka ska se ut i framtiden och de fick välja mellan fyra olika teman:  
• Hur kan kommunen stärka barn och ungas perspektiv i sina beslut? 
• Vad betyder demokratin för mig i ett lokalt perspektiv? 
• Hur vill jag engagera mig mer i Nackas utveckling? 
• Måste demokrati handla om politik? 
 

Nu i Januari kommer en vinnare koras och första pris är 5000 kronor och en publicering i NVP. Dessutom kommer de 20 bästa uppsatsförfattarna bjuds även in till ett studiebesök i riksdagen. 

Snyggt jobbat Brita!

facebook Twitter Email