Mer resurser till skolan  

I höstas startade Viktor Rydberg en ny skola i Fisksätra i Nacka. Nu, redan 7 månader efter att skolan startat upp i helt nyrenoverade lokaler, hotar Viktor Rydberg att lämna Fisksätra. Anledningen är allt för stora kostnader och för dålig ersättning för resurskrävande elever. 
  
Utvecklingen på Viktor Rydbergs skola i Fisksätra sätter ljuset på två tydliga problem vi Socialdemokrater länge påpekat. Dels att alla Nackas friskolor sätter kommunen i en osäker position, vilket blir extra tydligt nu när Viktor Rydberg inte kan lova att bli kvar i Fisksätra efter en så kort tid. Friskolorna tar upp elevunderlag från kommunens skolor och när de väljer att stänga står kommunen där med för få skolplatser. Dels att resurserna till skolorna är för låga. Vi i Socialdemokraterna har länge pratat om de låga höjningarna av skolpengen i Nacka och avsaknaden av satsningar på likvärdighet. Elever med särskilda behov måste få de resurser de behöver, de ska inte vara en ekonomisk börda för den enskilda skolan.   

I en undersökning gjord av Lärarförbundet “Bästa skolkommun 2021” kommer Nacka kommun för andra året i rad på plats 289 av Sveriges 290 kommuner avseende resurser till undervisning, det vill säga ger näst minst resurser till undervisning i hela landet. I jämförelse betalar Stockholms stad, med elever med motsvarande socioekonomisk bakgrund som de i Viktor Rydberg skola i Fisksätra, nära 50% mer för undervisningen i Stockholm. Vi Socialdemokrater vill tillföra mer resurser till skolan. I vårt budgetförslag inför 2022 la vi totalt 47 mkr mer till skolan än alliansmajoriteten. Bland annat ville vi höja skolpengen med ytterligare en procentenhet och stärka likvärdighetsresursen med över 4 procent.

facebook Twitter Email