Dyster verklighet bakom Nackas överskott 

Nackas kommun gjorde under 2021 en vinst med 504 miljoner kronor. Resultaten ser bra ut nu, men det är inte särskilt smart långsiktigt. För hur ska vi i Nacka kunna behålla en god ekonomi när Alliansen fortsätter sälja ut vår mark så att skollokaler och äldreboenden måste hyras tillbaka av kommunen? Marken som Nacka kommun säljer tillhör varken Mats Gerdau eller resten i den borgerliga majoriteten. Den tillhör alla som bor och är medborgare i Nacka kommun. All markförsäljning gör dessutom att vi mister verktyg att genomföra det vi vill, så som att bygga hyresrätter för att ge fler möjlighet till ett eget boende eller bygga fler idrottsytor.   

Nackas resultat visar på ett stort överskott. Att en kommun går bra ekonomiskt är viktigt, men vi Socialdemokrater ser att det finns betydligt bättre sätt att använda kommunens resurser. Vi ser bland annat att mer resurser behövs i skolan. Att Nacka kommun i Lärarförbundets undersökning “Bästa skolkommun 2021” för andra året i rad kommer på plats 289 av Sveriges 290 kommuner avseende resurser till undervisning är pinsamt. Äldreomsorgen skulle behöva mer personal, pensionärsorganisationer fler lokaler som träffpunkter, och när det kommer till kultur och fritid ser vi att Nacka kommun skulle kunna göra ännu mer för våra barn och ungdomar.

facebook Twitter Email