Internationella kvinnodagen idag och varje dag

Sedan Internationella kvinnodagens inrättande för mer än hundra år sedan har viktiga framsteg gjorts på jämställdhetsområdet. Dessa framsteg tar vi inte för givna. Vi kämpade för dem, och vi försvarar dem i alla lägen.

Just idag är det inte våra framsteg som vi uppmärksammar. Vi riktar fokus mot den ojämställdhet och ojämlikhet som kvarstår. Kvinnor och män har inte likvärdiga förutsättningar. Kvinnor har mindre makt, mindre frihet, äger betydligt mindre av jordens resurser. Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. Vi har mycket kvar att göra.

I år infaller internationella kvinnodagen samtidigt som ett nytt krig brutit ut, denna gång i Europa. Vi vet att kvinnor och barn drabbas hårt av och blir särskilt utsatta i krig och konflikter. Exploatering av kvinnor och barn ökar, deras ekonomiska självbestämmande minskar. Det sexuella våldet ökar.

Under de år som jag jobbat med kvinnors deltagande i fredsprocesser och återuppbyggnad av samhällen har kvinnornas kamp och mål varit tydligt: ”vi och våra perspektiv måste få vara med. Vi måste få halva makten men hela tryggheten. Bara så kommer vi få leva i fred och frihet”

S-kvinnor har alltid kämpat för ett jämställt samhälle, med respekt för allas mänskliga rättigheter, hemma i våra kommuner och regioner, nationellt som internationellt. På internationella kvinnodagen, som årets alla dagar. 

Din röst behövs!
Bli medlem här

facebook Twitter Email