Nej till stenkross i Skrubba 

Det moderatstyrda Stockholms stad vill etablera en stenkross i Skrubba, en bit mark som ligger mellan Nacka kommun och Tyresö kommun. Marken ägs av Stockholm stad men ligger långt från storstadens kärna, men nära till bebyggelse i både Nacka och Tyresö.  
 
Vi tycker inte det är rimligt att Stockholm stad placerar en stenkross så nära våra invånare, utan att vi får tycka till. Vi anser dessutom att det är direkt olämpligt att placera en stenkross så nära Ältaborna. De ska inte behöva höra en stenkross tolv timmar om dagen, fem dagar i veckan i åtta år. 
 
Enligt förslaget kommer krossen att kunna hantera upp till 1 000 000 ton sten per år. Detta innebär cirka 190 in- och uttransporter per dygn under åtta års tid med aktivitet under tolv timmar per dag. Skrubba är bara någon km från Nacka kommun och delar av kommunens bebodda områden. En stenkross i området skulle medföra att en stor del av Älta kommer att ligga under en bullermatta under krossens verksamma tid. Ältaborna kommer även få räkna med en ökning av tung trafik. 

Vi har alltid varit emot en stenkross i Skrubba och har nu en tät dialog med Tyresös politiker kring ärendet. Samtidigt som vi är kritiska till att en stenkross etableras i Skrubba, förstår vi att sten från sprängningar måste hanteras någonstans, men detta är inte rätt plats.  

facebook Twitter Email