Ingen kvinna ska behöva känna oro för att inte få rätt vård och stöd innan, under och efter sin graviditet

I Nacka finns idag tre områden med mödravårdscentraler; Älta, Sickla och Nacka Forum. I takt med att Nacka växer och allt fler familjer flyttar in måste vi kunna erbjuda mödravård i fler av våra kommundelar. 

Varje mamma ska ha rätt till en bra och rättvis vård samt en sammanhållen vårdkedja. Det handlar om mödravård, förlossningsvård och eftervård. 

Idag är det långa vårdköer, få gynmottagningar och en moderatstyrd region som inte förstår vikten av en sammanhållen vårdkedja. Det har gjort den svenska vården otillräcklig. Det räcker nu! Alla mammor i Nacka ska känna sig trygga och sedda. De ska både före, under och efter sin förlossning ha möjlighet att ta del av en sammanhållen vårdkedja nära där de bor.  
 
Vi har nu tillsammans med Socialdemokraterna i Region Stockholm kommit överens om att, blir det vi socialdemokrater som styr i regionen kommer en till mödravårdscentral öppnas i Saltsjö-Boo.  

Den 11 september är du med och bestämmer hur vården i Nacka blir genom att rösta i regionvalet. Rösta på Socialdemokraterna!

facebook Twitter Email