Skarpnäs blir naturreservat  

Det är glädjande att det äntligen blivit ett naturreservat i Skarpnäs, men vi vill utvidga naturreservatet och samtidigt förbättra industriområdet intill.  

Det är viktigt att bevara tätortsnära naturområden. Dessa områden främjar rekreation och friluftsliv, samtidigt som de är viktiga för att bevarar det artrika växt- och djurliv som befinner sig på platsen. 

Ett naturreservat som innefattar ett större område kan bildas genom en utökning som inkluderar området runt Kummelbergets industriområde, samtidigt som “Vargskogen” blir en del av reservatet. Denna utökning skulle även innebära ett starkare skydd för den gröna kilen som går genom Nacka. 

Både industriområdenoch bevarande av natur är nödvändigt, men vi anser att området kan utvecklas genom att bygga mer på höjden, vilket ökar tillgången till de verksamhetslokaler som behövs. Detta innebär även ett trevligare och tryggare verksamhetsområde för både arbetare och folk med ärenden där. 

På kommunfullmäktige 29/6 röstade vi för naturreservatet men la även fram ett tilläggsyrkande som gick ut på att ta fram underlag för ett utvidgande av naturreservatet i Skarpnäs med de områden som ligger runt Kummelbergets industriområde i samband med området Vargskogen. Detta för att inte skjuta upp bildandet av det mindre naturreservatet, vilket hade inneburit en risk för att det inte skulle bli av överhuvudtaget. 

facebook Twitter Email