Den bästa äldreomsorgen börjar med personalen 

Även när vi blir äldre fortsätter vi att vara individer, med egna önskemål och behov som ser olika ut för olika personer. Vi vill ge alla äldre Nackabor goda livsvillkor och se till att alla oavsett ålder får en meningsfull vardag. 

En av nycklarna till att ge äldre invånare en meningsfull vardag och det stöd de behöver är bra personal inom omsorgen. Personalen ska ha rätt förutsättningar för att kunna genomföra sitt viktiga arbete. Vi vill ge de anställda fler kollegor, avskaffa delade turer och att alla anställda ska erbjudas trygga heltidsanställningar.  

Det är viktigt att personalen har den kompetens som krävs för att på bästa sätt ta hand om Nackas äldre. Därför vill vi höja kompetenskraven inom äldreomsorgen och är beredda att tillskjuta resurser för att uppnå det. Det är nödvändigt att personalen och brukarna kan kommunicera, och därför vill vi prioritera språkkunskaper. 

Helt enkelt för att den bästa äldreomsorgen börjar med personalen. 

Rösta på Socialdemokraterna den 11 september! 

facebook Twitter Email