Idrott och kultur kommer i kläm när Nacka växer 

Gång på gång har Moderaterna tagit beslut som hämmar Nackas kultur- och fritidsliv att utvecklas och växa. Att hävda att de satsar på kultur och idrott i Nacka för att i nästa sekund ignorera kultur- och idrottsrörelsens behov har nu blivit vardag. 

Nu när Nacka bygger nya bostäder i flera områden är det viktigt att kulturen och idrotten också ges möjlighet att växa. Nacka får inte bli en sovstad. Vi socialdemokrater vill skapa en kommun där alla barn, liksom vuxna och äldre, har möjlighet till ett aktivt och kulturellt fritidsliv och då behöver Nacka ett styrande parti som lyssnar på medborgarna och föreningarna. 
 
Idrottsrörelsen har varit tydliga med att de behöver en 11-spelarplan på Sicklavallen. De organiserade sig och drev en namninsamling för en folkomröstning i frågan, ett initiativ som grundar sig i bristen på idrottsytor i centrala Nacka. En brist som kommer öka i takt med att Nacka växer. Men Moderaterna nonchalerade helt idrottsrörelsens behov om en 11-spelarplan i Sickla. 
 
I utvecklingen av Älta Centrum har Moderaterna struntat i centrumaktörernas åsikter och behov. Biblioteket har fått en för liten yta att bedriva sin verksamhet på och fritidsgården oroar sig över att inte kunna bedriva den verksamhet de vill och som det finns behov av. 
 
År 2020 beslutade Moderaterna att halvera kulturpengen. Den peng förskolor och skolor får för att kunna ta med barn och unga på kulturupplevelser, så som teater eller museum. Beslutet har inneburit att färre barn och unga i Nacka har fått ta del av kultur. Det har även påverkat Nackas kulturutövare negativt som får färre besökare och svårare att få sina verksamheter att gå ihop. Istället för att göra nedskärningar bör vi säkerställa att alla barn i Nacka oavsett skola ska få möjlighet att uppleva professionell konst. För oss är kultur en självklar och viktig del av barnens skolgång och utbildning. Något som vi vill prioritera.   
 
Så hur kommer det sig att de styrande Moderaterna inte lyssnar på idrottsrörelsen, våra kulturaktörer och Nackaborna? De säljer ut och bygger nytt utan att tänka på våra invånares behov av ett aktivt fritidsliv och att Nacka ska vara en levande kommun.   

Vi ser behoven och lyssnar på våra medborgare, aktörer och föreningar. Politik skapar vi tillsammans och vi vill att Nacka ska utvecklas med ett rikt kulturliv- och idrottsliv för alla våra invånare. Vårt Nacka kan bättre.

facebook Twitter Email