Kommunalt handlingsprogram

Vår politik tar sin utgångspunkt i dig som medborgare i Nacka.

Vi prioriterar de områden där vi i den nära kommunala politiken kan skapa de bästa förutsättningar som stöd för dig. Vi står upp för ett samhälle där vi visar solidaritet, respekterar varandra och tar gemensamt ansvar för vår kommun. Att det bygger på jämlikhet, jämställdhet, mångfald och hållbarhet är självklart för oss.

Kommunalt handlingsprogram 2018-2022.

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018.

facebook Twitter Email