S-budget 2020: Barnen först

På kommunstyrelsens möte den 11 november presenterar vi vår socialdemokratiska budget för Nacka kommun 2020. Jämfört med Alliansens budget får utbildningsnämnden ett ökat anslag på över 12 miljoner kronor och sociala verksamheten 11 miljoner kronor, däribland ett stort arbete mot narkotikaanvändning bland unga.

År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige, vilket har satt en stor prägel på budgeten. Kommunalråd i opposition Khashayar Farmanbar (S) kommenterar olika delar av budgetens inriktning.

Klimatet är högt prioriterat i vår budget. I budgetförslaget ingår att systematisk mäta vårt avtryck via en koldioxidbudget och inrätta klimatkontroller, samt att genomföra en ramupphandling om solceller som alla Nackabor ska kunna handla via.

– Vi vill att Nackaborna ska kunna enkelt och billigt kunna komma igång med solceller. Det minskar behovet av el som produceras någon annanstans, är bra för miljön och gör att fler Nackabor kan minska sina kostnader, säger Khashayar Farmanbar.

Utbildningsnämnden är den nämnd som får störst ökat anslag i Socialdemokraternas budget 2020.

– Vi ökar förskolechecken kraftigt och vill minska barngrupperna. Pedagogerna som tar hand om våra barn ska få bättre villkor. Vi vill även se över skolpengs-modellen så att alla skattebetalare tydlig ska se veta vad deras pengar går till, säger Khashayar Farmanbar.

Bland flera intresseföreningar är idrotten i Nacka en högt prioriterad fråga. Även där har vi gått fram med flera förslag på satsningar.

– Vi vill åtgärda den stora bristen på idrottsytor, och det handlar väldigt mycket om att skapa idrottsytor som är centrala som många kan ta sig till. Närhetsprincipen inom idrott och kultur är viktigt för oss. Idrott och kultur ska inte vara bara till för de som kan få skjuts till anläggningar som är längre ut. I vår plan ”Idrottslyftet” vill vi tillföra ytterligare anläggningar för fotboll, simning, parkour, ridning, handboll, e-sport och mycket mer, säger Khashayar Farmanbar.

I Socialdemokraternas budget 2020 kommer inte den kommunala skatten höjas. Istället kommer stora delar av satsningarna finansieras med bland annat nedskärning på konsultkostnader, minskat överskottsmål och smartare arbetsmodell än privata jobbcoacher.

Hela budgetförslaget går att läsa här:

facebook Twitter Email