Nacka långt ifrån målet att bli drogfritt

Denna vecka har nyheter om Nacka präglats av narkotikaproblem. Mitt i Nacka skrev om en person som dömts till fängelse för att ha odlat cannabis under sängen. Nacka-Värmdö Posten rapporterade om en bilfirma som påträffat narkotika i en bil. SVT rapporterade om att Veckans brott under en vecka i oktober 2019 har drogtestat avloppsvattnet vid Henriksdals reningsverk, som bland annat tar emot avloppsvatten från delar av Nacka. Det visade rester på användande av nästan 1,8 miljoner doser cannabis, 33 670 linor kokain och över 451 000 doser amfetamin. 

– Narkotikabruket i Nacka har gått alldeles för långt. Narkotikabruk kan ha förödande konsekvenser för den som brukar, för människorna i personens närhet och för hela samhället. Att knarka är och ska förbli olagligt, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition. 

Nacka kommun har haft en uppföljning av strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Under hösten har utbildningsenheten samtalat med i princip alla huvudmän verksamheternas kvalitet. 

I tjänsteskrivelsen nämns problem med narkotikaanvändandet bland unga i skolor. En skola rapporterar om att de har haft bekymmer med droghandlare. Det lyfts även att man ser en drogliberal syn i samhället som ett problem i arbetet. 

– Det är tragiskt att vi lever i en tid när många unga tror att droger inte har bieffekter. Personer med psykisk ohälsa försöker självmedicinera med cannabis, när forskning i själva verket visar att drogbruket kan öka stress, ångest och depression. Här måste vi som kommun öka informationsspridning om droganvändandets konsekvenser, säger Khashayar Farmanbar. 

Skolor i Nacka har även belyst att samverkan med polisen, andra myndigheter och aktörer behöver utvecklas. En fristående gymnasieskola har i uppföljningen påpekat att polisen inte genomför sökningar med hjälp av droghundar på fristående skolor. 

– Vi vill att polisen ska gå in i skolorna i Nacka med droghundar efter undervisningstid. Det har vi föreslagit och fortsätter att driva. Insatserna mot narkotikabruket i Nacka måste öka, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email