Orimlig arbetsbelastning vardag för Nackas medarbetare

Nacka Kommuns Medarbetarundersökning för 2019 visar låga siffror om personalens välmående. Över 40 % av medarbetarna angav att de inte kan återhämta sig mellan perioder av hög arbetsbelastning och 40 % angav att de inte har en rimlig arbetsbelastning. Vid nedbrytning av resultaten framgår att Välfärd Skola sticker ut negativt på frågan som rör återhämtningen. 

Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka, har kommenterat på medarbetarundersökningen. 

– Det här är alarmerande. Det är tydligt att just lärarna upplever ett pressat läge på sin arbetsplats. Det finns stort värde för våra barn och deras utbildning att förbättra för skolans personal. Därför är satsningar på pedagoger en av våra budgetprioriteringar. Det måste finnas förutsättningar för att lärare ska hinna att återhämta sig i sitt arbete, säger Khashayar Farmanbar. 

I Nacka har förskollärare varit drivande i initiativet Förskoleupproret. Deras syfte är att lyfta förskolans tuffa villkor och personalens bristande arbetsmiljö. 

– Förskoleupproret har länge larmat om den ansträngda situationen i förskolorna. Tyvärr så ropar man på hjälp inför döva öron då alliansen valde att inte satsa på förskolorna i budgeten. Den ökning som gjordes i budgeten äts snabbt upp av att kostnader för löner och livsmedel ökat, säger Khashayar Farmanbar.  

Medarbetarundersökningen genomförs inom Nacka kommuns kommunalägda verksamhet. Detta innebär att till exempel personalens välmående på friskolorna inte räknas in i resultatet. Socialdemokraterna i Nacka vill ändra på detta. 

– Vi vill att den här typen av undersökningar presenteras från alla Nackas skolor och äldreboenden som finansieras via skatten, oavsett om de är kommunala eller fristående. Det är viktigt att värna om medborgarnas pengar, följa upp kvaliteten och ge alla Nackabor möjlighet att få insyn i hur deras pengar används, säger Khashayar Farmanbar. 

I medarbetarundersökningen framkom att enbart varannan har förtroende för Nacka kommuns ledning och ännu färre anser att Nacka kommuns ledning är öppen i sin kommunikation. 

– Så pass låga förtroendesiffror för allianspartiernas ledning väcker faktiskt en hel del frågor och manar till eftertanke, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email