Behåll och utveckla Naturskolan

På kommunstyrelsemötet på måndag den 13 januari behandlas ett förslag på att avveckla Naturskolan i Velamsund. Detta förslag var oväntat, då skolan alltid har presterat bra. I tjänsteskrivelsen framgår att Naturskolan under åren har levererat bra och bidragit till att utbilda barn, elever och pedagoger. Det nämns även att Naturskolan under åren bidragit till utvecklingsarbete inom de naturvetenskapliga ämnena. 

Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition, har kommenterat på Naturskolans arbete. 

– Naturskolans verksamhet är både uppskattad och viktig. Skolan har visat på goda resultat och Nackas elever fått förhöjd kunskapsnivå i NO-ämnena. Naturskolan har levererat starkt! säger Khashayar Farmanbar (S). 

Trots goda resultat föreslås att skolan ska läggas ner. Lärare på Naturskolan har gjort en namninsamling för att hindra nedläggningen av Naturskolan och de har fått över 1000 underskrifter. Ändå väntas alliansen rösta för att lägga ner skolan. 

– Det är illavarslande att skolan nu planeras att läggas ner. Klimatfrågorna är vår tids största utmaning och vår samverkan med naturen är en viktig del av det. Om något är det mer angeläget att se över hur Naturskolans verksamhet kan utvecklas så att fler kan dra nytta av den, säger Khashayar Farmanbar (S). 

I sammanfattningen av ärendet nämns att verksamheten kostnader inte ryms inom budget, vilket då syftar på den kommunala budgeten som alliansens lade och röstade fram i höstas. 

– Alliansens budget räcker inte till och detta är bara ett av alla exempel på besparingar vi kommer se i år. Det är sorgligt att det är barnen och klimatet som är det första som det skärs ner på när alliansen gör besparingar, säger Khashayar Farmanbar (S). 

Se när Khashayar Farmanbar var på besök på Naturskolan:

facebook Twitter Email