Inför en rättighetsgaranti för barn

Riksdagen antog 2018 att FN:s barnkonvention skulle bli svensk lag, något som M, SD och C reserverade sig emot. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2020. Socialdemokraterna i Nacka har nu arbetat vidare med att förstärka barns rättigheter i kommunen. 

– Sverige är ett av världens bästa länder att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Därför är det viktigt att vi fortsätter stärka barns rättigheter, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

Barns rättigheter börjar redan i hemmet. Vårdnadshavare har rätt till information och inflytande gällande sitt barn, men roten till barns otrygghet kan ligga inom familjen.  

Trots att barn utsätts är det få som anmäler. I Allmänna Barnhusets kartläggning ”Våld löser inget!” som publicerades 2017 visade det sig att det endast var drygt tio procent av de barn som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld som hade berättat det för någon professionell inom polis, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård eller ungdomsmottagning. 

– I vissa lägen är det helt avgörande att barn ska få träffa myndighetspersoner själva. Barn som utsätts för våld i hemmet kan ha svårare att söka hjälp när vårdnadshavaren är närvarande. Därför är denna rättighetsgaranti en självklarhet för oss, säger Khashayar Farmanbar. 

Torsdagen den 27 februari skickade Socialdemokraterna i Nacka in en motion om att införa en rättighetsgaranti för barn. Den innebär att alla barn ska ha rätt att träffa en myndighetsperson eller socialsekreterare utan vårdnadshavare. 

– Det här är också ett viktigt steg i att arbeta för nolltolerans mot hedersrelaterat våld och förtryck, säger Khashayar Farmanbar. 

facebook Twitter Email