”Flytta hallar är ingen idrottssatsning”

Föreningslivet flaggar för bristande idrottskapacitet i Nacka kommun. Nu planerar alliansen att flytta ishallar från Järlahöjden och planerna för idrottsanläggningar vid Ektorpsvägen kan bli ersättningen för dessa. Socialdemokraterna ställer sig emot att avveckla ishallarna på Järlahöjden. 
– Förslaget ökar inte idrottskapaciteten, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

Nacka är en växande kommun och till 2040 väntas befolkningen öka med nästan 50 000 invånare. Idrottsföreningar har länge flaggat för att idrottskapaciteten är för låg och att tillgängligheten till tider på planer är bristfällig i jämförelse med behovet. 

– Vi blir fler i Nacka och då ökar behovet av idrottsanläggningar där mest folk flyttar in. Idrottsföreningarna gör ett viktigt jobb både för barns hälsa och för möjlighet till professionellt idrottande. Det är viktigt att vi lyssnar till deras behov, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka kommun. 

Just nu hanteras en ny detaljplan för idrottsanläggning vid Ektorp som ska innefatta en tennis- och paddelhall, samt två ishallar. Ärendet har varit uppe både i Fritidsnämdnen samt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Nacka kommun har meddelat att ishallarna vid Järlahöjden kommer att behöva flyttas och att detaljplan för idrottshallar vid Ektorpsvägen då kan komma att bli en ersättning för dessa planer.  

– Det ökar inte idrottskapaciteten om man bara flyttar på idrottshallar. Den föreslagna platsen för anläggningen kan säker passa för idrottshallar och vi är inte emot det i sak. Men, det är viktigt att i sammanhanget notera att vi från Socialdemokraterna inte vill se att detta skulle leda till en flyttning av befintliga ishallar från Järlahöjden, säger Khashayar Farmanbar. 

Socialdemokraterna driver flera frågor om en utökning av idrottskapaciteten i kommunen. De anser både att kommunens idrottsytor behöver ökas samt att de ska vara centralt placerade, för att på så sätt bli tillgängliga för fler. 

– Vi socialdemokrater anser att närhetsprincipen är viktigt för att öka tillgängligheten till idrott. Vi vill att ishallarna ska vara kvar på Järlahöjden för att ingå i ett Idrottscampus i centralt läge med närhet till skolor och kommunikationer och i övrigt alla de samordningsvinster det innebär, säger Khashayar Farmanbar.

facebook Twitter Email