Barn och äldre är vinnare i S-budget

I valet 2018 lovade Socialdemokraterna satsningar på välfärden. Nu genomför Socialdemokraterna i Nacka historiskreformer inom äldreomsorg, hemtjänst och skola. Budgeten för 2021 fokuserar på arbete, trygghet och framtidstro, där vinnarna är barn och äldre. 

Idag lämnade Socialdemokraterna i Nacka in sitt budgetförslag för 2021. En budget som stärker Nacka och där barnen och äldre är vinnarna. 

– Nacka kommuns verksamheter har under många år drabbats av nedskärningar, vilket speglas i majoritetens budget. Den kommande tiden vill vi istället fokusera på att tillsammans jobba oss ur krisen, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka.

Arbete 

Corona-pandemin har slagit hårt mot hälsa och arbete. En del riskerar att hamna i arbetslöshet. Arbete är en tydlig prioritering i S-budgeten. Genom fler företag som lyckas skapas arbetstillfällen och bidrar till tillväxten samt genom fler som arbetar och stärker välfärden. Ökade resurser till hemtjänst, äldreomsorg, skola och förskola skjuts till för att utveckla verksamheterna och skapa fler arbetstillfällen.  

– Jobben, jobben, jobben, företagande, utveckling och tillväxt. Vi ska stötta företagen med bättre stöd med matchning, kompetensförsörjning och territoriella frågor. Vi stärker också välfärden med resurser inom hemtjänst, äldreomsorg, skola och förskola. Totalt lägger vi ytterligare 37 miljoner kronor mer än majoritetens budget på just arbete, säger Khashayar Farmanbar (S), kommunalråd i opposition i Nacka. 

Ett förslag i Socialdemokraterna budget är att se till att kommunen får en renodlad arbetsnämnd, som jobbar med tillväxt, utveckling och företagande. Nämnden ska även fokusera på utbildning och kompetensutveckling, så att fler kan komma i arbete och få bättre jobbmatchning. 

Trygghet 

I Socialdemokraternas budget finns trygghetssatsningar på allmänna platser, i trafiken, skolor, seniorboende och för de som behöver mer trygghet i hemmet. Att bekämpa gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en prioriterad fråga. Ett brett spektrum av åtgärder presenteras i budgeten: från socialtjänst och skola via ungdomsverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder och samhandling med polis.  

– Vi ska vara kommunen som toppar idrottslistor, kunskapstävlingar och kulturengagemang, inte ungdomsknarkande.  

Äldreomsorgen stod redan innan Corona-pandemin inför stora utmaningar. I våras drabbades Nackas äldre hårt av Corona-pandemin och nu kommer en andra våg. 

– Vi stärker äldreomsorgen med bl.a. fler personal, social fond för aktiviteter för äldre, ökade resurser till anhörigvård och ökat stöd till pensionärsorganisationer för att nämna några. Totalt stärker vi äldreomsorgen med 42 miljoner kronor, det motsvarar nästan 90 anställda, säger Khashayar Farmanbar. 

Utmärkande budgetposter utöver majoritetsbudgeten i äldrenämnden: 

Socialfond för aktiviteter för seniorer 1 miljon kronor 
Ökat stöd för anhörigvård 200 tusen kronor 
Stöd till pensionärsorganisationer 200 tusen kronor 
Välfärdsteknik 2 miljoner kronor 
Personalsatsning, pris och lönekomp 4,2 miljoner kronor 

Framtidstro  

Socialdemokraternas presentation av Framtidstro är ett brett paket, som innefattar välfärd, fritid och klimatet. I budgeten får utbildningsnämndens ökade resurser med 74 miljoner kronor jämfört med nuvarande budget. 

– Framtidens nobelpristagare ska ha gått i våra skolor. Vi vill se skolor och förskolor som ger varenda barn chans att lyckas. Det förutsätter mer resurser till skolan. Kostnaderna i skolan ökar. Förut att öka kostnadsökningen så har vi högre ambitioner. Därför höjer vi checken med 2,5% i både förskola och grundskola och stärker likvärdigheten i skolan med 11 miljoner kronor, säger Khashayar Farmanbar. 

Utmärkande budgetposter utöver majoritetsbudgeten i utbildningsnämnden: 

Stärkande av likvärdighetsgaranti 11 miljoner kronor 
Heltid för alla barn på förskola och fritidshem 7 miljoner kronor 
Satsning på psykisk hälsa 3 miljoner kronor 
Ökade resurser för arbete med NPF 300 tusen kronor 

I hela budgeten finns reformer för klimat och moderingering, för att bygga ett grönare Nacka för framtiden. Stora resurstillskott till idrott och kultur finns i Socialdemokraternas budget 2021.  

– I vårt Nacka skapas framtidstro när idrott, kultur och parker får ta plats för att skapa en levande stad med livskvalitet. Därför satsar vi över 15 miljoner mer på idrott och kultur än vad majoriteten gör i sin budget. Dessutom presenterar vi ett idrottlyft som ska öka idrottskapaciteten. Över kommande 10 åren vill vi öka idrottsinvesteringarna med historiska 1 miljard kronor, säger Khashayar Farmanbar. 

Slutligen presenterar Socialdemokraterna budgetförslaget stora vinnare.  

– De stora vinnarna i vår budget är de äldre och barnen, säger Khashayar Farmanbar. 

Skatten lämnas oförändrad.

facebook Twitter Email