Rädda Hästhagens förskola!

Hästhagens förskola byggdes 1968 i Hästhagen och tillhör Järlahöjdens rektorsområde. Idag finns 30 barn och 7 medarbetare på förskolan. Hästhagens förskola hotas nu av nedläggning. Anledningen som anges är att renoveringen skulle bli för dyr jämfört med barnantalet. Vi håller inte med om det. 

Föräldrar på förskolan organiserar sig nu och gör en namninsamling för att försöka stoppa nedläggningen av förskolan. 

Varför vill vi stoppa nedläggningen? 

Även små förskolor ska få plats i Nacka. Vi vill att föräldrar ska kunna välja små förskolor för sina barn. Valfrihet för oss är till för att föräldrar och invånare ska möjlighet att välja, inte att bolagen ska kunna välja bort eller att alternativ inte ska finnas. 

Renoveringssiffrorna är omotiverahöga Nedläggningsbeslutet motiveras med de höga renoveringskostnaderna som beräknas så högt som 5,1 miljoner kronor. Det är omotiverat höga kostnader. Bara kökets renovering påstås kosta 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett nytt helt nytt villa-kök för vartenda barn som går där. Renovering kan göras smartare och effektivare och delas upp över tid.  

Skattesänkningar ska inte finansieras med nedskärningar i skolan. Våra röster på valdagen gör skillnad. Av oss hade Nackaborna inte fått en skattesänkning motsvarande en halv dagens lunch per månad, men vi hade inte heller lagt ner förskolor och skolor. 

Fler förskoleplatser behövs. Redan om några år ökar barnantalet med 42 % enligt kommunens beräkningsunderlag. Sickla är en av de stadsdelar som det byggs allra flest nya bostäder i. När nya bostäder byggs måste även resten av samhället växa. Därför vill vi se en ny inriktning på Nackas stadsplanering med mer utrymme för kultur och idrott. Och det är viktigt att också ha tillgång till förskolor och välfärd i närheten. 

Förskolan är välfungerande. Hästhagens förskola är omtyckt av barn, föräldrar och personal. Den har en trivsam miljö och ligger nära ett naturreservat.  

Vad händer nu? 

Förslaget om nedläggning ska beslutas om på Kommunstyrelsemötet den 22 februari. Socialdemokraterna kommer rösta emot nedläggningen. 

Till detta möte planerar föräldrar till barn på Hästhagens förskola att lämna in en namninsamling. Stöd detta genom att skriva under namninsamlingen på denna länk: 

https://www.mittskifte.org/petitions/radda-hasthagens-forskola-2

facebook Twitter Email