S presenterar historisk idrottssatsning för Nacka

Socialdemokraterna lanserar under fredagen ett historiskt idrottslyft där vi konkret visar var och hur vi vill satsa på idrotten i Nacka.

– Vi har under många år lyft fram stora idrottssatsningar i vår budget för kommunen. Nu när Nacka växer är vi beredda att avstå en del planerade bostäder för att skapa ännu mer förutsättningar för ökad livskvalitet, idrott och kultur, säger Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka. I Nacka blir köerna till olika idrottsaktiviteter allt…

Läs mer

Bättre studiero med fler lärare

En bra skola kan vara avgörande för att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i livet oavsett bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Varje barn ska kunna uppnå sin potential och ta ansvar för att bidra till samhällets utveckling. Detta arbete börjar i förskola och skola.

Skolorna ska ha de resurser som krävs för att på ett vettigt sätt kunna bedriva utbildning. – Vi vill se till att skolorna har tillräckliga resurser för att varje elev ska få kunna nå sin potential. Därför satsar vi på ökade resurser till förskolor och skolor. Dessutom vill vi se en förstärkning av likvärdighetsgarantin så…

Läs mer

S vallöfte: Ny inriktning på Nackas stadsbyggnad

I lördags hade Socialdemokraterna valupptakt i Sickla köpkvarter. Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka och Ibrahim Baylan (S) samordnings- och energiminister talade om valet vi står inför. I fokus stod ny inriktning på stadsbyggnaden och demokrati.

– Vårt vallöfte är att ändra inriktningen på Nackas stadsbyggnad. Istället för Alliansens fokus på dyra bostäder vill vi bygga en stad för alla med god tillgång till grönområden, kultur och idrott. I vårt Nacka ska unga kunna flytta hemifrån och äldre sälja villan den dagen de vill det, därför vill vi bygga mer hyresrätter,…

Läs mer

Nackas stadsbyggnad behöver ny inriktning

När Nacka växer ska också livskvaliteten för våra invånare öka. Det handlar om att utveckla kommunen för framtida generationer med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

– Bostadsbyggande ska leda till ökad livskvalitet för invånarna. Nackas stadsbyggnad behöver därför en ny inriktning. Istället för Alliansens fokus på dyra bostäder vill vi bygga en stad för alla med god tillgång till grönområden, kultur och idrott, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka. Vi vill ha ett Nacka som erbjuder blandade bostadsformer och…

Läs mer

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern träffade PRO i Nacka

Under fredagen den 27:e juli besökte barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallen (S) Nacka för att tillsammans med Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd träffa PRO.

– Det är alltid viktigt för mig att få pensionärernas perspektiv på politiken så jag försöker hinna med att träffa de lokala pensionärsorganisationerna så ofta jag kan. Mitt budskap var förstås att jag vill att vi ska investera mer i välfärd och äldreomsorgen, istället för att sänka skatten, sa Lena Hallengren (S) barn-, äldre- och…

Läs mer

Ett starkare Nacka med idrott och kultur för alla

Nacka ska vara en kommun där tillgången till fritidsaktiviteter och idrott är stor. Vi vill göra stora satsningar på idrottsytor så att kommunens fritidsliv kan växa i samma takt som vi blir fler.

– Vi ser satsningar på fritid som en investering i framtiden genom att folkhälsan och integration gynnas. I takt med att vi blir fler i Nacka är det extra viktigt att fritidsanläggningar och idrottsytor planeras in och byggs. Det är också viktigt att säkerställa att nya anläggningar är etablerade innan gamla rivs, säger Khashayar Farmanbar…

Läs mer

Ett starkare Nacka där du kan flytta hemifrån

Ett självständigt liv börjar med egen försörjning och en egen bostad. Vi vill bygga fler hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Så att våra unga kan flytta hemifrån och äldre sälja villan den dagen de vill det.

– Ingen ska behöva välja bort att studera eller jobba i Stockholmsregionen för att det inte går att få en bostad. Om företagen har svårt att anställa minskar vår konkurrenskraft. Det leder till ökad arbetslöshet och mindre resurser till välfärden, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd Nacka. Socialdemokraterna i Stockholmsregionen investerar för att fler ska kunna…

Läs mer

Den S-ledda regeringen stärker elevhälsan i Nacka

Regeringen satsar nu på att stärka personalen inom elevhälsan. I Nacka får skolorna dela på 971 800 kronor.

– Elevhälsan är otroligt viktig så det gläder mig att Nackas skolor nu kan satsa mer på den. Det finns goda exempel på hur en stark elevhälsa bidrar till att skapa en positiv studiemiljö. Att investera i ungas välmående skapar livskvalitet och framtidstro, säger Khashayar Farmanbar (S) oppositionsråd i Nacka. Statsbidraget har fördelats av Skolverket…

Läs mer

Jobba med oss under valrörelsen

Vill du vinna valet med oss i Nacka? Socialdemokraterna i Nacka söker två kampanjarbetare till valrörelsens slutspurt.

Som kampanjarbetare är du en del av valorganisationen som består av kommunpolitiker, valledare, politiska sekreterare och ombudsmän. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara att organisera och delta vid utåtriktad kampanj. En stor del av arbetet kommer ske under kvällar och helger. Vi ser gärna att du som sökande: Är utåtriktad och social Har erfarenhet från…

Läs mer

Järlasjön ska vara ren

Under lördagen den 9:e juni arrangerade Nätverket Järlasjön en picknick i Kyrkviksparken. Syftet med picknicken var att väcka uppmärksamhet kring byggplanerna i området som enligt nätverket kan leda till att öka mängden dagvatten till Kyrkviken.

Det arrangerades ett politikersamtal där Socialdemokraternas oppositionsråd Khashayar Farmanbar deltog. – Vi vill rena dagvattnet från Sicklaomårdet via andra alternativ än sedimenteringsbassäng i Järlasjön. Att ha en insjö som slutrecipient för dagvattnet är inte optimalt. Dessutom finns det risk att vattenkvaliteten i Järlasjön försämras. Därför vill vi utreda möjligheterna för sedimenteringstunnel till Svindersviken eller Hammarbykanalen,…

Läs mer
facebook Twitter Email