Stockholm kör över grannkommunerna

Stockholms stads politiker har gett klartecken till en stenkross i Skrubba, beläget mellan Nacka och Tyresö kommuner. Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka beslutat om ett överklagande.  Vi socialdemokrater är…

Läs mer

Skarpnäs blir naturreservat  

Det är glädjande att det äntligen blivit ett naturreservat i Skarpnäs, men vi vill utvidga naturreservatet och samtidigt förbättra industriområdet intill.   Det är viktigt att bevara tätortsnära naturområden. Dessa områden…

Läs mer

Ingen kvinna ska behöva känna oro för att inte få rätt vård och stöd innan, under och efter sin graviditet

I Nacka finns idag tre områden med mödravårdscentraler; Älta, Sickla och Nacka Forum. I takt med att Nacka växer och allt fler familjer flyttar in måste vi kunna erbjuda mödravård i…

Läs mer
facebook Twitter Email