Aktuellt

Vi vill att Nacka blir en Klimatkommun

Socialdemokraterna har lämnat in en motion till Nacka kommun om att Nacka ska bli en klimatkommun, genom att ansluta sig till nätverket Klimatkommunerna.  – Det är vårt uppdrag att se till att…

Läs mer

Satsa på välfärdsteknik för äldre

Den 6 februari beslutade regeringen om att godkänna överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Det innebär…

Läs mer

Öka insatser mot kränkande behandling

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott får återkommande rapport om antalet inkomna anmälningar rörande kränkande behandling i Nackas skolor. Skillnaden i antal rapporterade kränkningar per elev är stor mellan skolorna. Vissa skolor tenderar att mätning efter mätning visa upp…

Läs mer
facebook Twitter Email